Regler

Regler for annonser på Hayabusa.no

Alle annonser på Hayabusa.no gjennomgår en annonsekontroll.
Annonser som strider mot reglene vil bli stoppet,

og ved gjentatte brudd kan du som annonsør bli ekskludert
fra Hayabusa.no sine kjøp og salg sider.

 

1) Ditt ansvar som annonsør

Annonsereglene blir oppdatert med jevne mellomrom. Du har selv ansvar for å holde deg oppdatert og lese gjennom reglene hver gang du annonserer.Du har også ansvar
for tekst, bilder og eventuelle lenker i annonsen. Hayabusa.no er som formidler av annonsen ikke ansvarlig for annonsens innhold eller den annonserte varen.
Som annonsør får du tilsendt e-postvarsler fra Hayabusa.no før annonsen utløper, med tilbud om fornyelse av annonsen.

 

2) Gjenstander/Produkter det ikke er lov og annonsere på Hayabusa.no

På Hayabusa.no er det kun lov å annonsere fysiske gjenstander som kjøpes, selges eller gis bort. Eksempler på produkter/annonser du ikke får annonsere på Hayabusa.no er som følger:

 

a) Gjenstander/Produkter det er restriksjoner mot å selge/markedsføre.

Piratkopier, kopier av objekter som ikke er merket på en tydelig og ugjenkallelig måte, slik at de kan forveksles med originale objekter.

 

b) Gjenstander/Produkter som kan oppfattes som støtende eller ulovlig.Pornografi, gjenstander som benyttes til ulovlig virksomhet.

 

c) Generelle annonser for lagervarer/bestillingsvarer fra butikker og nettsteder.

Annonsene skal alltid gjelde en spesifikt gjenstand/produkt.

 

d) Annonser for lotterier, gambling, loppemarked, markeder, utstillinger.

 

e) Annonser for nettverkssalg eller såkalt ”pyramidevirksomhet”.

 

3) Regler for selve annonsen

 

a) Annonsen skal kun inneholde spesifikk informasjon om varen som selges

Annonsører kan legge til generell informasjon etter produktbeskrivelsen.

 

b) Det er ikke lov å legge inn søkeord i annonsen

Søkeord er opplisting av ord (f. eks merker) uten direkte tilknytning til gjenstanden som selges. F. eks opplisting av merker ved salg av motorsykkel deler.

 

c) Tillatte språk

Norsk, svensk, dansk eller engelsk.

 

d) Støtende eller usaklig innhold

Annonser med tekst eller bilder som oppfattes støtende for andre brukere, vil bli stoppet. Meningsytringer og lignende er heller ikke tillatt. Hayabusa.no kan avgjøre om innholdet
i annonsen er støtende/upassende.

 

e) Lenker til andre nettsteder

Du kan oppgi lenker/nettadresser til uavhengige sider som har mer informasjon om produktet du selger. Annonsøren kan henvise til eget nettsted. Det er ikke lov til å lenke

eller oppgi adresse til sider som åpenbart markedsfører en ekstern tjeneste som ikke er relevant for annonsen eller Hayabusa.no

 

f) Bildene i annonsen skal være bilder av det produktet du skal selge

Annonser som inneholder bilder med annen informasjon (f.eks. nettadresser, tekst eller logoer) vil bli avvist. Hvis du bruker et illustrasjonsfoto skal dette komme fram i annonsen.

 

g) Hayabusa. no har rett til å bruke bilder som er lagt ut på Kjøp og salg sidene

I forbindelse med drift, videreutvikling og markedsføring kan Hayabusa.no lagre bilder og fremstille nye eksemplar av det, gjøre det tilgjengelig for allmennheten i opprinnelig

eller endret form. Annonsøren er ansvarlig for retten til å legge ut bildene på Hayabusa.no sine nettsider og til å overføre bruksretten til Hayabusa.no

 

h) Bilder knyttet til enkeltpersoner

Om bildet kan knyttes til en enkeltperson, må du hente inn eksplisitt samtykke på forhånd til å legge ut bildene på Hayabusa.no sine nettsider, samt til å overføre

bruksretten til Hayabusa.no.

 

i) Bruk av andres tekst eller bilder

Du har ikke lov til å kopiere tekst eller bilder fra andre annonser, eller på andre måter benytte andres tekst eller bilder i annonsen, uten samtykke fra

annonsøren/rettighetshaver (jf. åndsverkloven).

 

j) Annonser som inneholder pris må ha en reell pris i prisfeltet

Annonser skal ha merverdiavgift inkludert. Annonser hvor du oppgir lokkepris o.l. vil bli avvist. Ønsker du å få bud, kan du skrive 0 (null) i prisfeltet og skrive "Gi bud" i teksten.

 

k) Korrekt produkt- og kontaktinformasjon

Alle opplysninger i annonsen må være korrekte, inkludert opplysninger om gjenstandene og kontaktopplysninger. Det er ikke lov å legge inn annonser på vegne av andre uten

at de har godkjent det.

 

4) Annonsekategori og antall annonser

 

a) Produkter/ annonser som tilhører andre kategorier på Hayabusa.no sine kjøp og salg sider.

Det er kun tilatt å annonsere annonsen i en kategori av gangen. Ikke samme annonse i flere kategorier samtidig. Annonsen må være spesifikk utformet i innhold og for kategorien.

Annonsen innhold må være spesifikk utformet for kategorien. F.eks. Suzuki GSX-R 750 90 mod, samt noen hayabusa deler selges. Denne annonsen godtas ikke, da denne inneholder

to kategorier og. For at denne annonsen skal kunne godkjennes må den deles opp i to annonser. En annonse for salg av motorsykkelen og en annonse for Hayabusa delene, som må

spesifiseres på hva slags deler som skal selges. Annonsens innhold må være spesifikk utformet.

 

b) Feilplasserte annonser

Annonser som plasseres i feil kategori på Hayabusa.no kan bli flyttet til riktig kategori uten varsel. Annonser som ikke kan flyttes vil bli stoppet. Dette gjelder annonser som hører
hjemme i en kategori som ikke har relevans til Hayabusa.no sine kjøp og salg kategorier på salg, kjøp eller bytte men som legges inn under ”gis bort” eller visa versa.

 

c) Maks antall annonser er 100 stk.

Du kan ikke legge ut mer enn 100 annonser per måned, eller ha mer enn 100 annonser ute på Hayabusa.no til enhver tid.

 

5) Hayabusa.no sine rettigheter

 

a) Endringer/begrensinger i tjenesten

Hayabusa.no kan gjøre utbedringer på tjenesten som kan føre til at vi må flytte på annonsen eller lignende.

 

b) Annonsene kan bli lagret i opptil 2 år

For å forebygge svindel og tvister kan Hayabusa.no lagre annonser i opptil 2 år. Hayabusa.no kan dog ikke garantere at annonsen i sin helhet vil være å finne på din bruker lenger,
etter at annonsen er utløpt.

 

c) Hayabusa.no kan videresende informasjon til en tredjepart

Hayabusa.no kan sende informasjon videre om bruker/annonse til politiet eller andre offentlige myndigheter, for eksempel for å avklare konkrete tvister om annonseobjektet jf.

personopplysningsloven § 8. Dette vil ikke bli gjort før annonsør har blitt underrettet på forhånd per telefon eller e-post. Hayabusa.no Videresender ikke informasjon til private

tredjeparter, uten godkjennelse fra bruker/annonsør.

 

d) Eventuell suspendering

Annonsører som mistenkes for å være innbefattet i ulovlig virksomhet blir ekskludert med øyeblikkelig virkning og annonsene stoppes. Dette gjelder også hvis Hayabusa.no mottar
alvorlige eller gjentatte henvendelser om at annonsøren ikke gir kjøperne rettighetene man har i følge forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.Har du spørsmål eller synspunkter på reglene eller annonsene på Hayabusa.no, kontakt webmasteren.